Privacy

privacy en onze website

Je hebt een cookie melding gezien met een link naar onze privacyverklaring. Heb je op ok geklikt, dan gaan wij er vanuit dat je akkoord bent met het feit dat wij je gegevens loggen door middel van Google Analytics en eventueel Recaptcha.

 

Indien u per e-mail of via webformulieren persoonsgegevens aan ons verstrekt, worden deze slechts verzameld en gebruikt voor het doel waarvoor u ze achterlaat. En ook zodat wij interne kwaliteitsonderzoeken kunnen doen om onze serviceverlening te meten. In het geval van intern kwaliteitsonderzoek of serviceverlening zullen wij nogmaals expliciet om uw toestemming vragen. 

Binnenkort verschijnt onze volledige privacydisclaimer onder de knop MORE.


Privacy en kandidaten

Wij leveren een bijdrage bij  het vinden, beoordelen en benaderen van kandidaten uit openbare bronnen op het internet, die mogelijk geschikt zijn om uw vacatures te vervullen. 

 

Wij erkennen dat het belang van privacy van de online gevonden kandidaten doorgaans zwaarder weegt dan het economisch belang van onze opdrachtgever. Daarom gaan wij voorzichtig met de gegevens van onze kandidaten om.

 

Wat kan jij als kandidaat verwachten?

Wij vragen jou om toestemming om je gegevens te mogen verwerken:

  • Wij vragen altijd of jij het goed vind of wij je benaderen
  • Wij bieden je maar bij 1 opdrachtgever aan
  • Wij vertellen jou wat er met jouw data gebeurt
  • Wij hebben een bewerkingsovereenkomst met onze opdrachtgever waarin staat dat zij gegevens moeten verwijderen, ook als jij dat alleen aan ons hebt gevraagd
  • Wij verwijderen jouw data uit ons systeem na afloop van een opdracht.

Wij erkennen het belang van privacy en erkennen dat jij zelf eigenaar blijft van jouw persoonsgegevens.

Cariero B.V.  werkt samen met HELLO Talent. Zij zorgen dat jij vanaf mei 2018 zelf na kunt gaan hoe jouw gegevens in ons systeem zijn opgenomen. 


Privacy en derden

Ben je geen website bezoeker, maar klant, leverancier of anders geïnteresseerd om in contact te komen met Cariero, dan zullen wij je gegevens opslaan voor het doel waarvoor jij ons benadert. 

Wij zullen je niet spammen, of onnodig berichten toezenden die niet passen bij het doel waarvoor wij contact hebben.

 

Meer weten lees onze volledige privacy verklaring.

 


GDPR en jouw bedrijf/onze klant

Wij werken het liefst op een goede manier samen, daarom maken wij graag kennis met onze klanten en vertellen we uitgebreid op welke manier wij te werk gaan.

Wij onderzoeken dan het gerechtvaardigd belang om aan de slag te gaan en geven zonodig extra informatie over GDPR/AVG.

 

Cariero verzorgt training en advies op het gebied van de GDPR. Wij verzorgen awareness workshops, doen een GDPR quickscan van uw processen  en/of begeleiden de implementatie. Vertel mij meer