Privacy en onze website

 

De website cariero.nl besteed aandacht aan de AVG en privacy op meerdere plaatsen:

  1. Homepage
  2. Privacyverklaring (eenvoudig taalgebruik)
  3. Uitgebreide privacyverklaring
  4. Pagina privacyverklaring in het kort, eenvoudig taalgebruik met link naar uitgebreide privacyverklaring

 

 

Homepage:

PRIVACY

Cariero maakt naast het eigen netwerk gebruik van persoonsgegevens gevonden in openbare bronnen op het internet.

 

Hoewel jij jouw gegevens online hebt gezet, geeft dat ons niet zomaar het recht alles te doen met jouw gegevens.

Daarom zullen wij je altijd vragen om een duidelijke toestemming voor het verwerken van je gegevens.

 

Benieuwd of jouw gegevens (nog)in onze database staan ?

Stuur gerust een mail naar 

Privacy@cariero.nl

 

Deze pagina privacyverklaring opent als link onderin de website op iedere pagina of op verzoek bij specifieke onderwerpen op de website

PRIVACYVERKLARING

 

Op deze pagina staat hoe wij omgaan met privacy gevoelige gegevens.
Privacygevoelige gegevens of persoonsgegevens kunnen zijn je IP-adres, je naam, je telefoonnummer of je adres.

Cariero B.V. verwerkt persoonsgegevens dit zijn bijvoorbeeld de namen of gegevens van zakenrelaties, website bezoekers, netwerkcontacten, personeel, kandidaten, klanten en hun medewerkers. Lees hieronder hoe en op welke wijze wij persoonsgegevens verwerken 

1 Website

2 Dienstverlening

1 Website

Op onze website verwerken wij geen persoonsgegevens* anders dan met voorafgaande toestemming van jou. Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van arbeidsbemiddeling en vragen altijd voorafgaand aan jou om toestemming om die gegevens te mogen verwerken.

*Mogelijk zijn er derdenpartijen ( google analytics) die gegevens van of via onze website verkrijgen, hierop hebben wij geen invloed. lees in ons uitgebreide privacy statement meer hierover.

Welke gegevens verwerken wij op de website:

Als je bijvoorbeeld om informatie vraagt of een terugbelverzoek doet, dan vragen wij je om gegevens. Die gegevens , zoals je naam en een telefoonnummer verwerken wij dan om jou van informatie te voorzien over het onderwerp waarvoor je informatie vraagt.

Mogelijk maken wij een gespreksverslag wat wij dan op kunnen slaan om je in te toekomst beter van dienst te zijn. Wij slaan je gegevens dan op in Hello Talent.

Op onze website zijn mogelijk voorbereidingen getroffen voor Google analytics, of andere wijzen van gegevens verzameling. Hiervan maakt Cariero geen gebruik ten behoeve van haar werkprocessen. Als Cariero jou benadert als klant of als mogelijke kandidaat voor de dienstverlening van Cariero, namelijk arbeidsbemiddeling, dan vragen wij jou daar toestemming voor. Mocht jij onze website bezoeken en laat je gegeven achter, dan vragen wij je expliciet om toestemming voor de verwerking van die gegevens.

Op welke wijze verwerken wij jouw gegevens

Afhankelijk van het soort informatieverzoek dat je via de website doet verwerken wij alleen die gegevens die jij zelf aan ons geeft.

Kandidaten

Indien je een kandidaat bent zullen je gegevens worden opgeslagen in ons kandidaat volgsysteem. Vanaf mei 2018 is er een website waar je als kandidaat terecht kan om jouw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Tot die tijd verzoeken wij je contact op te nemen met privacy@cariero.nl

Cariero B.V. is een bedrijf dat informatie verwerkt ten behoeve van de arbeidsbemiddeling op de arbeidsmarkt. Wij Verzoeken expliciet om toestemming voor de gegevensverwerking en hebben vanaf mei 2018 een website waar de kandidaat terecht kan om zijn/haar gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Tot die tijd verzoeken wij je contact op te nemen met privacy@cariero.nl

Derden, mogelijke klanten, zakenrelaties, netwerkcontacten etc.

Indien je een mogelijke kandidaat bent, een bezoeker van onze site, een netwerk contact of een zakenrelatie of een andere derde dan kan het zijn dat wij persoonsgegevens verwerken voor de bedrijfsvoering of sales. Indien je gegevens opvraagt via de website zullen wij je daar expliciet toestemming voor vragen. 

Mocht je onze gegevens via je netwerk ontvangen hebben, en contact met ons zoeken via mail/telefoon of op enige andere wijze dan verwachten wij dat je daarmee ons expliciet toestemming geeft voor de opslag en verwerking van jouw gegevens.

 


Tot Slot
Cariero B.V. is een informatie makelaar die gebruik maakt van in openbare bronnen gevonden informatie.Zij biedt die aan aan derden tegen betaling. Wij bemiddelen deze informatie in het kader van werving en selectie. Indien u bezwaar maakt tegen door ons van u gevonden gegevens verzoeken wij u contact op te nemen. Wij leveren conform art 6 vrijstellingsbesluit WBP,een bijdrage bij het, in openbare bronnen op het internet vinden, beoordelen en benaderen van kandidaten die mogelijk geschikt zijn om vacatures te vervullen. Vanaf mei 2018 verwerken wij gegevens volgens de AVG.Indien u per e-mail of via webformulieren persoonsgegevens aan ons verstrekt, worden deze slechts verzameld en gebruikt voor het doel waarvoor u ze achterlaat en voor interne kwaliteitsonderzoeken om de serviceverlening te kunnen meten. In het geval van intern kwaliteitsonderzoek, of serviceverlening zullen wij nogmaals expliciet om uw toestemming vragen.

 GOOGLE ANALYTICS DISCLAIMER

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Je kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op je website geplaatst, dat zorgt dat je gegevens niet meer worden verzameld als je deze website bezoekt.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.

 

RECAPTCHA

 

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat 'spam bots' bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google's regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google's privacybeleid vind je op deze pagina: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.